• 0907123456
  • admin@botanica.edu.vn
  • 0907123456

Category: Ngoại khóa

Một ngày với các chú lính cứu hỏa.

Đây có thể là lần đầu tiên nhiều học sinh của trường được tiếp xúc và trò chuyện với những người lính cứu hỏa.